Opedag, 30 Julie

Hiermee word jy uitgenooi na De Goede Hoop-koshuis se opedag vir 2022.

Datum: 30 Julie

Tyd: 08:00–13:00

Waar: Burnettstraat 1233, Hatfield, Pretoria, 0028

Registreer hier:

Ouer se besonderhede

Naam en van*

Student se besonderhede

Naam en van*